Horses of Zachanox

För mig är trickträningen så integrerad i all annan träning, och all träning utgår från hästen som individ. Vad tycker han om? Vad tycker han inte om?
Min roll är att hela tiden vara medskapare tillsammans med hästen.

Om hästen har svårt för något som du gärna vill att han ska kunna, eller rentav är ovillig till det, behöver du fråga dig själv Varför du vill träna just det momentet. Vad kommer det att tillföra hästen?
Många gånger är det inte alls viktigt för Hästen att utföra en viss rörelse, oavsett om det är ett trick eller annat moment. Det kanske känns viktigt för dig, för att anda människor tycker att det ”ska göras”. Eller så kan det vara något du önskar få visa upp, som en bekräftelse på att din träning lyckats.

Att vara en ”lyckad” eller ”framgångsrik” eller ”skicklig” ryttare/hästmänniska/tränare… vad lägger vi egentligen i det? Är det från din syn, från omgivningens syn eller från hästens syn?

För Vem? och Varför? är viktiga frågeställningar att ha med sig i allt vi gör, både när allt rullar och när vi kör fast.
🧡💛

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *